Văn bản pháp luật

Hướng dẫn thành lập và quản trị quỹ đóng, quỹ thành viên

Thông tư 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 hướng dẫn thành lập và qủan trị quỹ đóng, quỹ thành viên
Xem thêm

Hướng dẫn thành lập và hoạt động Quỹ mở

Ngày 16/12/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 183/2011/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ mở. Thông tư này quy định việc huy động vốn thành lập, quản lý Quỹ mở, hoạt động của Công ty quản lý Quỹ, ngân hàng giám sát và các tổ chức khác liên quan đến hoạt động quản lý Quỹ mở (xem file đính kèm).

Xem thêm

Thu nhập từ đầu tư vốn nếu nhận muộn (sau ngày 30/06/2010) vẫn phải nộp thuế

Nhà đầu tư có thu nhập từ đầu tư vốn của năm 2009 sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, nhưng nếu các khoản thu nhập của năm 2009 được chi trả sau ngày 30/6/2010 sẽ không được miễn thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm

Cổ phiếu thưởng được tính thuế như tiền lương, tiền công

Các khoản thu nhập từ cổ phiếu thưởng, thưởng quyền mua hoặc chuyển nhượng cổ phiếu thưởng… sẽ được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Xem thêm

Thu nhập từ chứng khoán được miễn thuế hết năm 2009

Xem thêm

Chính phủ miễn thuế các khoản thu nhập 6 tháng đầu năm 2009

Các khoản thu nhập được chi trả trong 6 tháng đầu năm đều được miễn và không phải làm thủ tục quyết toán thuế. Đề xuất của Bộ Tài chính đã được Chính phủ đồng ý.

Xem thêm

Miễn 1/2 số thuế đối với tiền thưởng năm 2009

Riêng cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) được miễn thuế TNCN cả năm 2009 và sẽ tính thuế từ ngày 1/1/2010.

Xem thêm

Các loại thuế liên quan

Khi đầu tư vào Quỹ đầu tư được lập tại Việt Nam, nhà đầu tư sẽ phải chịu các loại thuế sau theo quy định của nhà nước:

Xem thêm

Thông tư số 84 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó có quy định nhà đầu tư (NĐT) phải tạm nộp 0,1% tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng.

Xem thêm

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân
của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12
ngày 21 tháng 11 năm 2007

Xem thêm
Trang 1 trong 2 1 2 »