Hội đồng đầu tư

Ông Kim Fleming

Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Manulife Việt Nam. 

Ông Michael Dommermuth

Chủ tịch Điều Hành Cấp cao, Phụ trách Đầu tư Quốc tế, Manulife Investment Management

Ông Cary Chan

Giám Đốc điều hành, Phụ trách Chiến lược Đầu tư Quốc tế vùng Châu Á, Manulife Investment Management.

Bà Trần Thị Kim Cương

Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Điều hành Đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam).

Bà Nguyễn Lê Bích Đào

Trưởng phòng Luật và Pháp chế, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam)