Giới thiệu Quỹ

Chiến lược đầu tư - Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)

Mục tiêu đầu tư của Quỹ MAFPF1 là cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn bằng việc đầu tư vào các cổ phiếu tại Việt Nam. Mục tiêu đầu tư chính của Quỹ là sự tăng trưởng vốn, do đó thu nhập từ cổ tức quỹ (nếu có) không phải là một yếu tố quan trọng.

Xem thêm

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife - Giá trị ưu việt

Với tỷ lệ phân bổ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu Việt Nam (thị trường niêm yết và thị trường OTC), Quỹ MVFPF1 sẽ đầu tư vào danh mục đầu tư tăng trưởng và đa dạng hoá, phần lớn tập trung vào những cổ phiếu của các công ty hoạt động tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao và tiềm năng phát triển lâu dài.
Xem thêm

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)

Quỹ Tăng Trưởng Manulife (“Quỹ MAFPF1”) là quỹ đầu tư công chúng dạng đóng do nhà đầu tư góp vốn thành lập và được Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam quản lý trong suốt thời hạn hoạt động là 7 (bảy) năm kể từ ngày đóng quỹ.
Xem thêm