Form mẫu

Mẫu Phiếu đăng ký mua chứng chỉ Quỹ

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) xin trân trọng thông báo, chúng tôi đã huy động thành công Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) và quyết định chính thức đóng Quỹ vào ngày Thứ Sáu 14 tháng 09 năm 2007. Quý Nhà đầu tư lỡ dịp này có thể tham gia đầu tư vào Quỹ bằng cách mua lại chứng chỉ Quỹ này trên thị trường chứng khoán khi Chứng chỉ này được niêm yết (Dự kiến sau 03 tháng kể từ ngày đóng Quỹ).
Tải tài liệu ở đây
Xem thêm