Ấn phẩm Vietnam - Asia Intelligence

Vietnam Intelligence, tháng 04/2010 - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam

"Chúng tôi cho rằng, bên cạnh các yếu tố thời vụ, do thiếu các nhân tố mới dẫn dắt thị trường khiến các nhà đầu tư chưa tích cực quay lại thị trường". Mark Canizares, Giám đốc đầu tư cổ phiếu.
Số tháng 04/2010

Xem thêm

Vietnam Intelligence, tháng 03/2010 - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam

"Lạm phát đang nhích dần lên nhưng vẫn trong tầm kiểm soát", Sebastian Subba, Giám đốc điều hành về đầu tư (CIO).
Số tháng 03/2010

Xem thêm

Vietnam Intelligence, tháng 01/2010 - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam

Putu Yudhana, Trưởng phòng Chứng khoán nợ, "Chúng tôi muốn nhắc lại rằng chính sách tiền tệ có thể tiếp tục siết chặt hơn trong năm 2010.
Số tháng 01/2010

Xem thêm

Vietnam Intelligence, tháng 12/2009 - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam

Mark Canizares, Giám đốc đầu tư cổ phiếu, "Bất chấp những biến động ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, chiến lược đầu tư của chúng tôi vẫn không thay đổi...
Số tháng 12/2009

Xem thêm

Vietnam Intelligence, tháng 11/2009 - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam

Mark Canizares, Giám đốc đầu tư cổ phiếu, "Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình cho rằng, vào những thời điểm thị trường tăng nóng nhất, tất cả các thông tin tốt và kỳ vọng tích cực về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp...
Số tiếp theo, tháng 11/2009

Xem thêm

Vietnam Intelligence, tháng 10/2009 - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam

Sebastian Subba, Giám đốc điều hành về đầu tư (CIO) "Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ khoản đầu tư trực tiếp mạnh mẽ từ nước ngoài và sự tăng trưởng vững chắc của thị trường trong nước nhờ sự đầu tư của Chính phủ...
Số tiếp theo, tháng 10/2009

Xem thêm

Vietnam Intelligence, tháng 9/2009 - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam

Triển vọng kinh tế Việt Nam vẫn rất sáng và khả quan. Dự báo tích cực về tăng trưởng GDP trong năm nay có thể đạt 5,5%
Số tiếp theo, tháng 9/2009

Xem thêm

Vietnam Intelligence, số đầu tiên tháng 8/2009 - Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong số này, Giám đốc đầu tư (CIO) của MVFM, Ông Sebastian Subba, chia sẻ nhận định của Ông về cơ hội đầu tư vào thị trường vốn Việt Nam.
Số đầu tiên, tháng 8/2009

Xem thêm
Trang 1 trong 2 1 2 »