04/11/2013 2:18:00 SA, 09:18

Tư vấn đầu tư chứng khoán

Tập đoàn Manulife Asset Management với hơn 100 năm kinh nghiệm trên toàn cầu với tổng tài sản đang quản lý tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 238 tỉ USD. Chúng tôi - với đội ngũ chuyên gia giàu năng lực, kết nối toàn cầu, am hiểu địa phương, luôn muốn mang đến cho nhà đầu tư những tư vấn đầu tư tối ưu nhất theo nhu cầu đầu tư của mỗi người.

Chúng tôi thực hiện từ việc thiết kế ý tưởng đầu tư, xây dựng cấu trúc danh mục đầu tư, lựa chọn tài sản đầu tư đến quản lý danh mục đầu tư dựa trên cơ sở khả năng chịu đựng rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng. Với một quy trình đầu tư và quản trị rủi ro theo quy chuẩn quốc tế, chúng tôi tự tin sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn tốt nhất.

Bên cạnh đó, thế mạnh toàn cầu của tập đoàn Manulife Asset Management cũng là các chiến thuật phân bổ tài sản (asset allocation solutions) nhằm giúp khách hành hoạch định kế hoạch đầu tư của mình, bao gồm cả việc đầu tư tích lũy cho hưu trí.

Hoạch định tài chính là gì? Vui lòng liên hệ chúng tôi