Tin tức

"Thị trường đang đợi chính sách"

Các nhà hoạch định chính sách không nên chạy theo sự biến động của VN-Index mà cần thẳng thắn “đối thoại” với thị trường. Đó là quan điểm của ông Lê Hải Trà, Uỷ viên Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE), về cách thức điều hành trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
Xem thêm

Buổi giới thiệu về Đợt phát hành chứng chỉ Quỹ MAFPF1 ra công chúng

Xem thêm
Trang 89 trong 96 « 30 60 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 »