Tin tức

MAMV: Công bố Báo cáo Kiểm toán

CÔNG BỐ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Về Báo cáo Tài chính năm 2010 của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MAMV)

Xem chi tiết Báo cáo Tài chính kiểm toán tại đây

Xem thêm

Thông báo

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1)
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2010

Thời gian và địa điểm tổ chức:
o  Thời gian:  14:00 – 17:30, Thứ Sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2010
o  Địa điểm:  Palace Ballroom, Lầu 6 – Khách sạn Palace Sài Gòn
 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội dung dự kiến:
o  Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ MAFPF1
o  Báo cáo của Ngân hàng Giám sát (HSBC)
o  Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2011
o  Bầu phiếu thông qua Điều Lệ Quỹ (sửa đổi) và các nội dung khác
o  Các vấn đề khác


Xem chi tiết thông báo, tại đây

 

Xem thêm

ADB: 'Lạm phát năm nay sẽ ở mức 10%'

Tỷ lệ lạm phát dự báo cho năm 2010 ở 10% được đưa ra trong Báo cáo Triển vọng phát triển kinh tế châu Á 2010 do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố tại Hà Nội.

Xem thêm

Hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam năm 2010

Nếu giữ lạm phát ở mức thấp (8,5%), kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 6,3% trong năm nay. Trong khi đó, nếu chấp nhận lạm phát ở mức cao hơn (10,5%), GDP cả nước có thể gia tăng 6,8-6,9%.

Xem thêm
Trang 10 trong 96 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 60 »