23/10/2008 4:16:12 CH, 23:16

Thông tư số 84 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó có quy định nhà đầu tư (NĐT) phải tạm nộp 0,1% tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng.
 
Theo thông tư, NĐT được đăng ký một trong hai phương pháp nộp thuế. Phương pháp 1 nộp 0,1% trên giá trị mỗi lần chuyển nhượng, phương pháp 2 nộp 20% trên tổng lợi nhuận thu được từ kinh doanh chứng khoán. Nộp theo cách 2, NĐT vẫn phải tạm nộp 0,1% trên tổng giá trị mỗi lần giao dịch. Đến hết năm, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc quyết toán thuế, nếu nộp thừa NĐT được nhận lại, nếu thiếu phải nộp bù.

Thu nhập chịu thuế là giá bán trừ (-) giá mua và các chi phí liên quan. Giá mua, giá bán chứng khoán được xác định là giá khớp lệnh tại Trung tâm/Sở giao dịch chứng khoán hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc ghi giá thấp hơn giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán được chuyển nhượng tại thời điểm bán thì giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo sổ sách kế toán của công ty phát hành chứng khoán.

(Nguồn: Bản Tin Tài Chính)

Xem chi tiết nội dung Thông tư tại đây...

Trang 1 trong 2 1 2 »