26/08/2014 4:05:00 SA, 11:05

Thông cáo Báo chí - Lễ giới thiệu Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI)

Ngày 26/08/2014, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam tổ chức Lễ giới thiệu và Đợt chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Manulife (MAFEQI), quỹ mở đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu manulife (MAFEQI) đem đến cho Nhà đầu tư cơ hội đầu tư vào một danh mục cổ phiếu đa dạng, đem đến sự tăng trưởng giá trị đầu tư vốn từ trung đến dài hạn.

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Trang 1 trong 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »