Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Năm 2007

Xem thêm

Báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Năm 2007

Xem thêm

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2007

Xem thêm

Báo cáo tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2007

Xem thêm

Lễ trao Quyết định niêm yết và Chính thức giao dịch Chứng chỉ Quỹ MAFPF1 trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

Ngày 28/12/2007 đánh dấu một sự kiện quan trọng của Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) khi Chứng chỉ Quỹ MAFPF1, Quỹ đầu tiên do MVFM lập và quản lý, chính thức được niêm yết và chính thức giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Xem tiếp...
Xem thêm

Thông báo Niêm yết lần đầu - Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife MAFPF1

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 03/2007/GCNCCQ-CNTTLK ngày 19/12/2007 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng chỉ Quỹ MAFPF1 số 181/QĐ - SGDHCM ngày 20/12/2007 của Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM; Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng công bố việc niêm yết chính thức và giao dịch Chứng chỉ Quỹ MAFPF1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM như sau…
Xem thêm

Đại hội Nhà đầu tư lần I - Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Vào lúc khai mạc Đại hội, đã có 574 Nhà đầu tư tham dự, đại diện cho 78% Vốn Điều Lệ của Quỹ, tương đương 16.699.433 đơn vị Quỹ ("Tổng số quyền biểu quyết của tất cả các Nhà đầu tư tham dự Đại hội"). Do đó, Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
Xem thêm

Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần I - Quỹ MAFPF1

Xem thêm

MAFPF1 kỳ vọng được niêm yết trên HOSE vào cuối tháng 11/2007

Đại hội Nhà đầu tư Lần I - Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) đã thông qua Quyết định niêm yết chứng chỉ Quỹ trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Hiện tại, Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đang tích cực chuẩn bị hồ sơ và đệ trình lên Sở. Hy vọng rằng chứng chỉ sẽ chính thức được niêm yết trên HOSE vào cuối tháng 11/2007. Đây thực sự là một tin vui đối với các Nhà đầu tư!
Xem thêm

MVFM xin ý kiến Nhà đầu tư về việc sửa đổi Điều lệ Quỹ

MVFM đang tích cực hoàn tất hồ sơ để niêm yết chứng chỉ Quỹ MAFPF1 trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE). Trong quá trình nộp hồ sơ, chúng tôi thấy cần thiết phải có một sự sửa đổi nhỏ trong Điều lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua vào ngày 06/10/2007. Xem chi tiết...
Xem thêm
Trang 30 trong 31 « 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »