Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 02/2009

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 02/2009

Xem thêm

Thông báo: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2008 - MAFPF1

Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian:  08:30 – 11:30, Thứ sáu, ngày 27/03/2009
- Địa điểm:  Trung Tâm Hội Nghị White Palace
- Địa chỉ:  194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Tất cả Quý Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ MAFPF1 theo danh sách được chốt vào ngày 16/02/2009 tại Sở GDCK Tp.HCM và danh sách Quý Nhà đầu tư chưa lưu ký.

(Xem Thông báo chi tiết tại đây)

Xem thêm

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2009

Xem thêm

Báo cáo Thay đổi Giá trị Tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2009

Xem thêm

Báo cáo tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2009

Xem thêm

MAFPF1: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) thông báo về Ngày đăng ký cuối tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2008 của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) như sau:
o Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2009
o Thời gian dự kiến diễn ra Đại hội: 27/03/2009, từ 08h30 đến 11h30.
o Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng chỉ quỹ MAFPF1 vào các ngày 13, 16 & 17/02/2009

Trân trọng,

(Vui lòng Click vào Tiêu đề tin để xem chi tiết)

Xem thêm

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Q4/2008

Xem thêm

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Q4/2008

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Q4/2008

Xem thêm
Trang 23 trong 31 « 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »