19/02/2008 10:03:00 SA, 17:03

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)

Quỹ Tăng Trưởng Manulife (“Quỹ MAFPF1”) là quỹ đầu tư công chúng dạng đóng do nhà đầu tư góp vốn thành lập và được Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam quản lý trong suốt thời hạn hoạt động là 7 (bảy) năm kể từ ngày đóng quỹ. Thời hạn hoạt động của Quỹ MAFPF1 có thể được gia hạn thêm, tùy thuộc vào đề nghị của Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam và sự chấp thuận của Đại hội Nhà đầu tư và ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quỹ MAFPF1 được ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng với tổng giá trị dự kiến huy động từ công chúng là 250 tỷ đồng Việt Nam với 25 triệu đơn vị quỹ có mệnh giá 10.000 Đồng/đơn vị quỹ.

Nắm bắt sự tăng trưởng của thị trường cổ phiếu Việt Nam cùng với các rủi ro đầu tư, Công ty quản lý quỹ Manulife Việt Nam đó đi tắt đón đầu trong việc cung cấp cho nhà đầu tư một sản phẩm đem lại lợi nhuận tối ưu và ổn định: Quỹ tăng trưởng Manulife (MAFPF1).

Quỹ MAFPF1 rất phù hợp với những nhà đầu tư:

 • Nhắm đến mục tiêu thu lợi nhuận từ trung hạn đến dài hạn.

 • Sẵn sàng chấp nhận các rủi ro từ trung bình đến cao.

 • Muốn đầu tư từ trung hạn đến dài hạn.

Thông tin tóm tắt về Quỹ

Tên Quỹ

Quỹ Tăng Trưởng Manulife - MAFPF1

Vốn điều lệ

250.000.000.000 VNĐ

Thời hạn hoạt động

7 năm

Công ty quản lý

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Mệnh giá đơn vị

10.000đ/đơn vị quỹ

Giá phát hành

10.300đ/đơn vị quỹ

Số lượng đăng ký tối thiểu

1.500 đơn vị

Số lượng đăng ký tối đa

250.000 đơn vị

Phuơng thức thanh toán

Tiền mặt thông qua các nhà phân phối hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ:

 • Tên Tài khoản: Quỹ đầu tư chứng khoán Manulife

 • Tài khoản số: 001-222686-951

 • Tại: Ngân hàng HSBC, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

 • Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ cho

 • Ông/bà: _________________________________

 • Số phiếu đăng ký: _________________________

Mục tiêu đầu tư

Cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn bằng việc đầu tư vào các cổ phiếu tại Việt Nam.

Chiến lược đầu tư

Tăng trưởng và đa dạng hóa, phần lớn tập trung vào những cổ phiếu của các công ty hoạt động tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao và tiềm năng phát triển lâu dài.

Loại quỹ

Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng

Tỷ lệ phân bổ tài sản

 • Đầu tư từ 65% đến 95% của Vốn Điều lệ của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết:

 • Đầu tư từ 0% đến 25% của Vốn Điều lệ của Quỹ vào cổ phiếu trên thị trường OTC;

 • Từ 0% đến 10% của Vốn Điều lệ của Quỹ vào tiền mặt và những công cụ nợ.

Tỷ lệ lợi nhuận tham chiếu

Mức độ tăng trưởng của chỉ số VN-INDEX

Phí phát hành

300đ/đơn vị quỹ

Phí quản lý quỹ

2% NAV/năm

Phí ngân hàng giám sát

0.065% NAV/năm

Thưởng hoạt động

Công ty quản lý quỹ sẽ nhận được khoản thưởng hoạt động khi hoạt động của quỹ trong năm đó đạt những tiêu chuẩn đầu tư nhất định.

Phí đăng ký nhà đầu tư (khi phát hành lần đầu)

12 Đô La Mỹ/nhà đầu tư

Chính sách phân phối thu nhập

Cổ tức sẽ được chi trả hàng năm nhưng không đáng kể. Thời gian giữa 2 lần phân phối cổ tức là 12 tháng.

Thời hạn phân phối chứng chỉ quỹ

 • Thời hạn phân phối tối thiểu: 20 ngày kể từ ngày Giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng được ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp có hiệu lực.

 • Thời hạn phân phối tối đa: 90 ngày kể từ ngày Giấy phép phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng được ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp có hiệu lực.