19/02/2008 10:04:00 SA, 17:04

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife - Giá trị ưu việt

Với tỷ lệ phân bổ đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu Việt Nam (thị trường niêm yết và thị trường OTC), Quỹ MVFPF1 sẽ đầu tư vào danh mục đầu tư tăng trưởng và đa dạng hoá, phần lớn tập trung vào những cổ phiếu của các công ty hoạt động tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao và tiềm năng phát triển lâu dài. Danh mục đầu tư bao gồm các công ty có:

  • Cơ hội phát triển tốt sau khi Việt Nam gia nhậpWTO: cơ cấu tổ chức đồng bộ, minh bạch, và vị trí nhất định trên thị trường;

  • Hệ thống quản trị công ty tốt: đội ngũ quản lý kinh nghiệm, chiến lược kinh doanh bền vững và tình hình tài chính lành mạnh.

Lợi ích của khách hàng khi tham gia đầu tư vào Quỹ MAFPF1:

  • Danh mục đầu tư đa dạng hóa mang lại lợi nhuận tối đa với tỷ lệ rủi ro tối thiểu. Khách hàng có thể đa dạng hoá đầu tư mà không cần vốn lớn.

  • Đầu tư hiệu quả vì đồng vốn không ngừng sinh sôi nhờ đầu tư chủ yếu tập trung vào cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao.

  • Được hưởng dịch vụ của một công ty quản lý đầu tư chuyên nghiệp. Đội ngũ chúng tôi quy tụ những nhà quản lý đầu tư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, nhạy bén và quản lý vốn đầu tư của khách hàng hiệu quả.

  • Luôn được cập nhật định kỳ các thông tin về tình hình đầu tư.

  • Quyền lợi đầu tư luôn được bảo vệ nhờ tính minh bạch, hệ thống quản trị công ty tốt thông qua Bản cáo bạch rõ ràng, Điều lệ Quỹ, các báo cáo định kỳ và được kiểm soát bởi một ngân hàng độc lập có uy tín nhằm đảm bảo mọi hoạt động đầu tư của Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ.