Quan hệ Nhà Đầu Tư

Thu nhập từ chứng khoán được miễn thuế hết năm 2009

Xem thêm

Chính phủ miễn thuế các khoản thu nhập 6 tháng đầu năm 2009

Các khoản thu nhập được chi trả trong 6 tháng đầu năm đều được miễn và không phải làm thủ tục quyết toán thuế. Đề xuất của Bộ Tài chính đã được Chính phủ đồng ý.

Xem thêm

Miễn 1/2 số thuế đối với tiền thưởng năm 2009

Riêng cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) được miễn thuế TNCN cả năm 2009 và sẽ tính thuế từ ngày 1/1/2010.

Xem thêm

Các loại thuế liên quan

Khi đầu tư vào Quỹ đầu tư được lập tại Việt Nam, nhà đầu tư sẽ phải chịu các loại thuế sau theo quy định của nhà nước:

Xem thêm

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng công bố Hợp đồng đầu tiên được ký kết về Thỏa thuận Ủy thác quản lý quỹ từ Bên thứ ba

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đã dành được sự tín nhiệm của một công ty đa quốc gia hàng đầu ở Châu Á trong việc ủy quyền quản lý các quỹ đầu tư của tổ chức này tại Việt Nam. 
Xem chi tiết

Xem thêm

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 9/2009

Xem thêm
Trang 166 trong 192 « 30 60 100 130 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 190 »