Quan hệ Nhà Đầu Tư

MVFM thông báo thay đổi số điện thoại liên lạc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife (MVFM) thông báo về việc thay đổi số điện thoại liên lạc như sau:

- Kể từ ngày 26/10/2008, số điện thoại liên lạc của MVFM sẽ chính thức chuyển sang số: 08-5416 6777, và số fax sẽ chuyển sang số: 08-5416 0761

- Trong thời hạn từ ngày 26/10/2008 đến hết ngày 31/10/2008 thì tất cả những cuộc điện thoại gọi đến MVFM được thực hiện theo hai cách: hoặc là số 08-416 6777, hoặc là số 08-5416 6777. Tương tự cho số fax: hoặc số 08-416 0761, hoặc là số 08-5416 0761.

- Kể từ ngày 01/11/2008, thì tất cả những cuộc điện thoại và fax chuyển đến MVFM thì chỉ thực hiện với số mới được thay đổi.

Xem thêm

Thông tư số 84 của Bộ Tài Chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó có quy định nhà đầu tư (NĐT) phải tạm nộp 0,1% tổng giá trị chứng khoán chuyển nhượng.

Xem thêm

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân
của quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2, số 04/2007/QH12
ngày 21 tháng 11 năm 2007

Xem thêm

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Q3/2008

Xem thêm

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Q3/2008

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Q3/2008

Xem thêm
Trang 154 trong 168 « 30 70 100 130 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 »