Quan hệ Nhà Đầu Tư

Công bố thông tin - Về việc thay đổi tên giao dịch bằng Tiếng Anh

Căn cứ Quyết định số 80/UBCK - GPĐC của Chủ Tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, do Phó Chủ Tịch Nguyễn Đoan Hùng ký ngày 16 tháng 11 năm 2010, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên giao dịch Tiếng Anh của Công ty như sau:
- Tên giao dịch: Manulife Asset Management (Vietnam) Company Limited.
- Tên viết tắt: MAMV Co., Ltd

Trân trọng,

(Xem chi tiết Quyết định này, tại đây)

Xem thêm

MAFPF1 - Thông báo giao dịch chứng chỉ Quỹ của Đối tượng có liên quan

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Hà Việt. (Đại diện bởi Ông: Tống Văn Dũng – Tổng giám đốc)
- Chức vụ hiện nay tại Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1: Thành viên Ban đại diện quỹ
- Mã chứng chỉ quỹ giao dịch: MAFPF1
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 100.000 CCQ
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.707.560 CCQ chiếm 17.32% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 4/11/2010 đến ngày 30/11/2010.
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn.

Trân trọng

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2010

Xem thêm

Báo cáo tài sản của Quỹ MAFPF1 - Q3/2010

Xem thêm

Báo cáo tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 09/2010

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 08/2010

Xem thêm
Trang 150 trong 186 « 30 60 90 120 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 160 »