Quan hệ Nhà Đầu Tư

Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư lần I - Quỹ MAFPF1

Xem thêm

MAFPF1 kỳ vọng được niêm yết trên HOSE vào cuối tháng 11/2007

Đại hội Nhà đầu tư Lần I - Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) đã thông qua Quyết định niêm yết chứng chỉ Quỹ trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Hiện tại, Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đang tích cực chuẩn bị hồ sơ và đệ trình lên Sở. Hy vọng rằng chứng chỉ sẽ chính thức được niêm yết trên HOSE vào cuối tháng 11/2007. Đây thực sự là một tin vui đối với các Nhà đầu tư!
Xem thêm

MVFM xin ý kiến Nhà đầu tư về việc sửa đổi Điều lệ Quỹ

MVFM đang tích cực hoàn tất hồ sơ để niêm yết chứng chỉ Quỹ MAFPF1 trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE). Trong quá trình nộp hồ sơ, chúng tôi thấy cần thiết phải có một sự sửa đổi nhỏ trong Điều lệ Quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua vào ngày 06/10/2007. Xem chi tiết...
Xem thêm

Sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Quyết định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Xem thêm

HOSE xác nhận đã nhận được hồ sơ niêm yết chứng chỉ Quỹ MAFPF1 từ MVFM...

Xem thêm

Ngày 10/12/2007, MAFPF1 được chấp nhận về nguyên tắc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tại công văn số 2566/SGDHCM-NY ký ngày 10/12/2007 chấp nhận về nguyên tắc việc niêm yết 21.409.530 chứng chỉ Quỹ MAFPF1. Để thuận lợi cho Nhà đầu tư trong việc giao dịch chứng chỉ Quỹ MAFPF1, MVFM trân trọng gửi đến Quý công ty Chứng khoán, Quý Nhà đầu tư thông báo về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Xem nội dung chi tiết...
Xem thêm
Trang 150 trong 152 « 30 60 90 120 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 »