Quan hệ Nhà Đầu Tư

MAFPF1: Ủy quyền HSBC quản lý Danh sách Nhà đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam uỷ quyền cho Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải – Chi nhánh TP.HCM làm dịch vụ quản lý danh sách Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) với nội dung uỷ quyền như sau:
Xem thêm

Nhân viên công bố thông tin của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin thông báo những người có tên sau đây là "Nhân viên công bố thông tin" của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Click vào đây để tải tài liệu
Xem thêm

Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc xin ý kiến nhà đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến...
Xem thêm

Giải trình về Báo cáo tài chính năm của MAFPF1 không có kiểm toán

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin giải trình việc không kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) và Báo cáo tài sản ròng của tuần lễ Tết Âm Lịch như sau
Click vào đây để tải tài liệu
Xem thêm

Hướng dẫn đầu tư vào quỹ MAFPF1

Chứng chỉ Quỹ sẽ được phân phối công bằng, công khai, trong Thời hạn phát hành Chứng chỉ Quỹ và tuân thủ theo pháp luật hiện hành về giới hạn quyền sở hữu, ví dụ tỉ lệ nắm giữ của người nước ngoài là tối đa 49% của Vốn Điều lệ Quỹ hoặc các giới hạn khác theo quy định phát luật tại từng thời điểm....
Xem thêm
Trang 149 trong 150 « 40 80 110 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »