Quan hệ Nhà Đầu Tư

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2011

Xem thêm

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2010


Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm Tài chính 2010
  • Tên chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife
  • Mã chứng khoán: MAFPF1
  • Loại chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ đại chúng dạng đóng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2011
  • Ngày dự kiến thực hiện: 18/03/2011
  • Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo cụ thể vào/hoặc trước ngày 18/02/2011

Trân trọng,


Xem chi tiết Công văn, tại đây...

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Q4/2010

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 12/2010

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 11/2010

Xem thêm
Trang 139 trong 176 « 40 70 110 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 »