07/03/2014 9:09:00 SA, 16:09

MAFPF1 - Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2013

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife trân trọng kính mời Quý nhà Đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2013, với chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm tổ chức:

  • Thời gian:13:30 - 17:00, Thứ Năm ngày 27 tháng 3 năm 2014
  • Địa điểm: Palace Ballroom, Lầu 6 - Khách sạn Palace Sài Gòn, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nội dung dự kiến:
  • Báo cáo của Ban điều hành Quỹ về tình hình hoạt động và đầu tư của Quỹ MAFPF1 năm 2013 và triển vọng 2014
  • Báo cáo kiểm toán
  • Báo cáo của Ngân hàng giám sát (HSBC)
  • Kế hoạch giải thể Quỹ
  • Các nội dung khác cần thông qua trong Đại hội

Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đầy GIM 2013 annoucement.pdf

 - Chương trình Đại hội AGM 2013 - Detail Agenda.pdf

 - Báo cáo tài chính kiểm toán FY2013 MAFPF1 - Bao cao Tai chinh kiem toan 2013.pdf

 - Phương án giải thể Quỹ Phuong_an_giai_the_Quy_Final.pdf

 - Tóm tắt phương án giải thể Quỹ Phuong_an_giai_the_Quy_tom tat_Final_26.3.pdf

 - Hồ sơ thành viên Ban Đại Diện Quỹ tạm thời Mr. Binh Nguyen Viet.pdf

 

Trân trọng,

Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »