09/10/2014 12:00:00 CH, 19:00

MAFPF1 Công bố tỷ lệ thực hiện quyền thanh toán bằng tiền mặt khi Quỹ hết thời hạn hoạt động

 

Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) thông báo tỷ lệ thực hiện thanh toán phần vốn góp bằng tiền cho nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife do Quỹ hết thời hạn hoạt động của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo như sau:
- Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Quản Lý Quỹ MANULIFE Việt Nam
- Tên chứng khoán: Chứng chỉ quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife
- Mã chứng khoán: MAFPF1
- Mã ISIN: VN000MAFPF14
- Mệnh giá: 10,000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Loại chứng khoán: Chứng chỉ quỹ
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2014

- Lý do và mục đích: Thanh toán phần vốn góp bằng tiền do Quỹ hết thời hạn hoạt động.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 Chứng chỉ quỹ được nhận 10.342,090854 đồng. Nhà đầu tư sở hữu 1 chứng chỉ Quỹ sẽ được nhận 10.342,090854 đồng trừ đi thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí chuyển khoản ngân hàng (nếu có).

- Thời gian thực hiện chi trả: 20/10/2014

- Cách thức thực hiện chi trả:

+ Đối với chứng chỉ Quỹ đã lưu ký: Người sở hữu sẽ làm thủ tục nhận lại vốn góp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng chỉ Quỹ chưa làm thủ tục lưu ký: Đối với những nhà đầu tư chưa lưu ký chứng chỉ Quỹ vào ngày Quỹ hủy niêm yết, việc thanh toán cho nhà đầu tư sẽ không được thực hiện bởi Ngân hàng giám sát thông qua Trung tâm lưu ký. Nhà đầu tư có trách nhiệm tiến hành thủ tục cập nhật thông tin (bao gồm thông tin cá nhân cũng như thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền thanh toán do chính nhà đầu tư đứng tên) cho Công ty Quản lý Quỹ trong thời hạn do Công ty Quản lý Quỹ ấn định. Ngân hàng giám sát sẽ phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ để chuyển tiền thanh toán tới tài khoản của nhà đầu tư.

Trong trường hợp nhà đầu tư từ chối hoặc không cung cấp thông tin cập nhật, Công ty Quản lý Qũy sẽ phối hợp với Ngân hàng giám sát HSBC Việt Nam thực hiện thanh toán vốn góp cho nhà đầu tư theo thông tin có được trong hệ thống.

Trong trường hợp số tiền thanh toán không thực hiện được do thông tin nhà đầu tư cung cấp sai hoặc thiếu, Công ty Quản lý Quỹ sẽ phối hợp với Ngân hàng giám sát để giám sát số tiền này thay mặt cho nhà đầu tư. Mọi chi phí phát sinh cho việc giám sát này (nếu có) sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá trị tài sản còn lại chi trả cho nhà đầu tư được công bố định kỳ hàng tháng sau ngày thanh toán.

Việc thanh toán số tiền cho những nhà đầu tư chưa nhận tiền sau ngày 20/10/2014 sẽ được thực hiện vào ngày 25 hàng tháng (từ tháng 11/2014) hoặc ngày làm việc liền kề trong trường hợp rơi vào ngày nghỉ, lễ dựa trên cơ sở thông tin các nhà đầu tư tiến hành cập nhật thông tin đến ngày 15 hàng tháng hoặc ngày làm việc trước đó nếu rơi vào ngày nghỉ, lễ.

Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »