04/04/2017 4:07:00 SA, 11:07

MAFEQI – Thông báo lịch nghỉ lễ 2017 và thời gian giao dịch Chứng Chỉ Quỹ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam thông báo như sau: 

-                     Lịch nghỉ lễ của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam vào Ngày Chiến Thắng và Ngày Quốc Tế Lao Động sẽ từ ngày 01/05/2017 đến hết ngày 02/05/2017, và lịch nghỉ Ngày Quốc Khánh sẽ vào ngày 04/09/2017. 

-                     Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Manulife (MAFEQI) sẽ không thực hiện giao dịch Chứng Chỉ Quỹ đối với kỳ giao dịch ngày Thứ Hai, ngày 01/05/2017 và Thứ Hai, ngày 04/09/2017. 

-                     Các lệnh giao dịch Chứng Chỉ Quỹ MAFEQI được nộp cho kỳ giao dịch vào Thứ Hai, ngày 01/05/2017 sẽ được chuyển tiếp để thực hiện phân bổ tại kỳ giao dịch gần nhất tiếp theo vào Thứ Hai ngày 08/05/2017; và các lệnh giao dịch Chứng Chỉ Quỹ MAFEQI được nộp cho kỳ giao dịch vào Thứ Hai, ngày 04/09/2017 sẽ được chuyển tiếp để thực hiện phân bổ tại kỳ giao dịch gần nhất tiếp theo vào Thứ Hai ngày 11/09/2017. 

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Trang 1 trong 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »