CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE VIỆT NAM

Trụ sở chính:

  • Địa chỉ: Manulife Plaza, Lầu 7, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
  • Điện thoại: (84 - 8) 5416 6777 Fax: (84 - 8) 5416 0761
  • Email: mamv_info@manulifeam.com.vn
  • Website: www.manulifeam.com.vn