13/02/2008 3:36:00 CH, 22:36

Hướng dẫn đầu tư vào quỹ MAFPF1

Giai đoạn 1: Trong thời gian Quỹ phát hành ra công chúng

 • Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 03/UBCK-ĐKCCQ do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 07 năm 2007.
 • Căn cứ các Quy chế, Văn bản hướng thi hành Luật liên quan đến hoạt động của công ty Quản lý quỹ.
 • Căn cứ Điều lệ Quỹ MAFPF1

Dưới đây là quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư vào Quỹ MAFPF1:

Thời gian huy động Quỹ:

 • Ngày bắt đầu phát hành chứng chỉ Quỹ ra công chúng: 19 tháng 07 năm 2007
 • Ngày đóng Quỹ: tối thiểu 20 ngày sau ngày chính thức phát hành chứng chỉ Quỹ ra công chúng và tối đa không quá 90 ngày.

Nguyên tắc phân phối chứng chỉ Quỹ:

Chứng chỉ Quỹ sẽ được phân phối công bằng, công khai, trong Thời hạn phát hành Chứng chỉ Quỹ và tuân thủ theo pháp luật hiện hành về giới hạn quyền sở hữu, ví dụ tỉ lệ nắm giữ của người nước ngoài là tối đa 49% của Vốn Điều lệ Quỹ hoặc các giới hạn khác theo quy định phát luật tại từng thời điểm.

Trong trường hợp tổng số chứng chỉ đăng ký mua thấp hơn hoặc bằng Vốn Điều lệ, tất cả Nhà đầu tư sẽ được nhận đầy đủ chứng chỉ Quỹ mà họ đã đăng ký.

Trong trường hợp tổng số chứng chỉ đăng ký mua vượt quá Vốn Điều lệ, Nhà đầu tư sẽ được nhận số Chứng chỉ Quỹ tương ứng với tỉ lệ đã đăng ký mua.

Bước 1: Nghiên cứu tài liệu về Quỹ

Nhà đầu tư cần đọc và hiểu rõ các tài liệu liên quan đến Quỹ MAFPF1 sau:
 • Giấy phép lập Quỹ đầu tư chứng khoán & phát hành chứng chỉ Quỹ đầu tư MAFPF1 ra công chúng;
 • Bản cáo bạch của Quỹ đầu tư MAFPF1.
 • Điều lệ quỹ của Quỹ đầu tư MAFPF1.
 • Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của các Nhà phân phối được chỉ định để có được quyết định đầu tư đúng đắn cho chính mình.

Bước 2:Nắm rõ Quy trình đăng ký mua chứng chỉ Quỹ

Tham khảo Quy trình và Hướng thủ tục đăng ký mua chứng chỉ Quỹ MAFPF1 tại Trụ sở và chi nhánh của các Nhà phân phối chứng chỉ Quỹ được chỉ định, để chuẩn bị thông tin/hồ sơ đầy đủ. Danh sách Nhà phân phối bao gồm:

 • Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI)
 • Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
 • Công ty chứng khoán Ngân Hàng Á Châu (ACBS)

Hoặc liên hệ

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 1, TPHCM.
Tel: 84-8-416 6777 Fax: 84-8-4160761
Hotline: 84-8-416 0760

Bước 3: Đăng ký mua chứng chỉ Quỹ MAFPF1

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua chứng chỉ Quỹ MAFPF1 tại các Nhà phân phối được MVFM chỉ định như danh sách nêu trên.

Số lượng đăng ký tối thiểu : 1.500 đơn vị Quỹ

Số lượng đăng ký tối đa đối với nhà đầu tư cá nhân : 250.000 đơn vị quỹ

Phương thức thanh toán : Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Xin lưu ý : Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam không nhận việc thanh toán hộ bởi bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức thanh toán nào

Bộ Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 • Đối với Nhà đầu tư cá nhân
 • Phiếu đăng ký mua chứng chỉ
 • Bản sao giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi
 • Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu
 • Đối với Nhà đầu tư tổ chức
 • Phiếu Đăng ký mua chứng chỉ Quỹ hoàn chỉnh
 • Bản sao giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi
 • Bản sao có thị thực giấy phép kinh doanh
 • Bản sao giấy bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật hoặc bản chính Giấy ủy quyền người đại diện hợp pháp
 • Bản sao có thị thực CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện hợp pháp
 • Đại diện Nhà phân phối sẽ hoàn trả Biên nhận cho Nhà đầu tư. Biên nhận có đóng dấu ngày, giờ nhận hồ sơ.

Bước 4: Xác nhận số chứng chỉ Quỹ được mua

 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ Ngày đóng quỹ được công bố chính thức, Ngân hàng giám sát sẽ gửi thư xác nhận số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối cho từng Nhà đầu tư.
 • Trong trường hợp số lượng đăng ký mua chứng chỉ Quỹ từ các Nhà đầu tư vượt quá số lượng đăng ký phát hành theo Điều lệ Quỹ, nguyên tắc phân phối theo tỷ lệ như nêu rõ trong Điều lệ Quỹ sẽ được áp dụng. Số tiền chênh lệch sẽ được hoàn trả lại cho Nhà đầu tư thông qua Nhà phân phối nơi mà Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ Đăng ký mua.