16/06/2014 6:33:00 SA, 13:33

Giải thể Quỹ MAFPF1 - Nhà Đầu Tư cần biết

Một số câu hỏi thường gặp về việc Giải thể Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife MAFPF1

  • Thực hiện lưu ký Chứng Chỉ Quỹ
  • Cập nhật thông tin Nhà đầu tư
  • Cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và thanh toán tiền khi Quỹ giải thể 

Giai the Quy MAFPF1 - Nha Dau Tu can biet.pdf