19/08/2014 10:22:00 SA, 17:22

Danh sách Đại lý phân phối Chứng Chỉ Quỹ MAFEQI

a. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 4, manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: 08 5416 0760        fax: 08 5416 0757

email: mamv_info@manulifeam.com

b. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)

Trụ sờ chính: Lầu 5-6, Tòa nhà A&B Tower, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Các địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ:

Địa điểm 1: Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Trụ sở chính

Địa chỉ: Lầu 5-6, Tòa nhà A&B Tower, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08 3823 3299        fax: 08 3823 3301

Địa điểm 2: Hà Nội

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4-5, Tòa nhà 66A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3922 4693        fax: 043933 4822

c. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM

Các địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ

Địa điểm 1: Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08 3824 2897        fax: 08 3824 3997

Địa điểm 2: Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3936 6321        fax: 04 3936 6331