19/08/2014 10:22:00 SA, 17:22

Danh sách Đại lý phân phối Chứng Chỉ Quỹ MAFEQI

a. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Trụ sở chính: Lầu 4, manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Quận 7, Tp. HCM

Điện thoại: 08 5416 0760 Hotline Quỹ Mở Manulife Miền Nam: 0888166800/ 0888166322

email: manulifeamvn@manulifeam.com

Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: Tầng 5, CMC Tower, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline Quỹ Mở Manulife Miền Bắc: 0888126800

b. Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM

Các địa điểm phân phối Chứng Chỉ Quỹ

Địa điểm 1: Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 08 3824 2897        fax: 08 3824 3997

Địa điểm 2: Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 3936 6321        fax: 04 3936 6331