Đại hội Nhà đầu tư và thông tin khác

Thông báo gửi SSC, HOSE và VSD về việc ủy quyền cho HSBC quản lý danh sách Nhà đầu tư Quỹ MAFPF1

Ngày 26/12/2007, Công ty TNHH quản lý Quỹ Manulife Việt Nam đã gửi công văn đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM (HOSE) và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD), thông báo về việc Ủy quyền cho Ngân Hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi nhánh TP. HCM (HSBC) làm dịch vụ quản lý danh sách Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1).
Xem thêm

MAFPF1: Ủy quyền HSBC quản lý Danh sách Nhà đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam uỷ quyền cho Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải – Chi nhánh TP.HCM làm dịch vụ quản lý danh sách Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) với nội dung uỷ quyền như sau:
Xem thêm

Nhân viên công bố thông tin của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin thông báo những người có tên sau đây là "Nhân viên công bố thông tin" của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Click vào đây để tải tài liệu
Xem thêm

Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc xin ý kiến nhà đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến...
Xem thêm

Giải trình về Báo cáo tài chính năm của MAFPF1 không có kiểm toán

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin giải trình việc không kiểm toán báo cáo tài chính năm của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) và Báo cáo tài sản ròng của tuần lễ Tết Âm Lịch như sau
Click vào đây để tải tài liệu
Xem thêm
Trang 6 trong 6 « 1 2 3 4 5 6