Đại hội Nhà đầu tư và thông tin khác

MAFPF1 - Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan

MAFPF1 - Thông báo giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan như sau:

Trân trọng.

Xem thêm

MAFPF1: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của các đối tượng có liên quan

MAFPF1 - Báo cáo giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan như sau:

Trân trọng

Xem thêm

MAFPF1: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2009 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) như sau:

o Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2010
o Ngày dự kiến diễn ra Đại hội: 26/03/2010.

Trân trọng,
(Vui lòng Click vào Tiêu đề tin để xem chi tiết)

Xem thêm

Thông báo: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2009 - MAFPF1

Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: 14:00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2010
- Địa điểm: Hội trường lầu 4 - Toà nhà Manulife Plaza
- Địa chỉ: 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điều kiện tham dự Đại hội:
Tất cả Quý Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ MAFPF1 theo danh sách được chốt vào ngày 22/02/2010 do Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp và danh sách Quý nhà đầu tư chưa lưu ký.
(Xem Thông báo chi tiết tại đây)
(Tải về Đơn ứng cử Sơ yếu lý lịch)

Xem thêm

MAFPF1 - Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan

MAFPF1 - Thông báo giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan như sau:

Trân trọng.

Xem thêm

Báo cáo kết quả Đại hội Thường niên năm tài chính 2008

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1

Sáng ngày 27 tháng 03 năm 2009, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2008 của Quỹ đầu tư Tăng trường Manulife – MAFPF1.

Đại hội đã nghe Ban điều hành Quỹ báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2008 vừa qua và chiến lược đầu tư trong năm 2009; Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát; Đại diện các bộ phận chuyên môn của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) giải trình về các nội dung sửa đổi và trình Đại hội thông qua.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12:50 sáng cùng ngày.

(Click vào tiêu đề tin để xem chi tiết các Văn bản quan trọng của Đại hội)

Xem thêm

Thông báo: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2008 - MAFPF1

Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian:  08:30 – 11:30, Thứ sáu, ngày 27/03/2009
- Địa điểm:  Trung Tâm Hội Nghị White Palace
- Địa chỉ:  194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Tất cả Quý Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ MAFPF1 theo danh sách được chốt vào ngày 16/02/2009 tại Sở GDCK Tp.HCM và danh sách Quý Nhà đầu tư chưa lưu ký.

(Xem Thông báo chi tiết tại đây)

Xem thêm

MAFPF1: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) thông báo về Ngày đăng ký cuối tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2008 của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) như sau:
o Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2009
o Thời gian dự kiến diễn ra Đại hội: 27/03/2009, từ 08h30 đến 11h30.
o Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng chỉ quỹ MAFPF1 vào các ngày 13, 16 & 17/02/2009

Trân trọng,

(Vui lòng Click vào Tiêu đề tin để xem chi tiết)

Xem thêm

MVFM báo cáo kết quả việc xin ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

Sáng ngày 01 tháng 04 năm 2008, tại Trụ sở chính, Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đã tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản về việc (i) hoãn tổ chức Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2007 và (ii) sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) ...

Xem thêm

MVFM xin ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản

MVFM gửi Tờ trình xin ý kiến Nhà đầu tư Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) bằng văn bản về việc hoãn tổ chức Đại hội nhà đầu tư năm tài chính 2007 và dự thảo chỉnh sửa nội dung một số điều của Điều Lệ Quỹ. Xem chi tiết...

Xem thêm
Trang 4 trong 6 « 1 2 3 4 5 6 »