Đại hội Nhà đầu tư và thông tin khác

Thay đổi Thành viên Ban đại diện quỹ MAFPF1


Công ty TNHH QLQ Manulife xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Quý nhà đầu tư về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) được ủy quyền để tham gia vào Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ MAFPF1 như sau: Kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2011, Ông Phạm Trường Giang sẽ thôi là người đại diện của PVFC tham gia vào Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ MAFPF1.

Xem toàn văn Thông báo, tại đây

Xem thêm

Báo cáo kết quả Đại hội NĐT Thường niên năm 2010 - MAFPF1

Trưa ngày 18 tháng 03 năm 2011, tại Phòng Hội Nghị Lầu 6, Khách sạn Palace, số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2010 của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1.

Xem thêm

MAFPF1 - Chương trình Họp (Dự kiến)

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN FY 2010

Xem chi tiết chương trình họp dự kiến, tại đây
Xem thêm

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2010


Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm Tài chính 2010
  • Tên chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife
  • Mã chứng khoán: MAFPF1
  • Loại chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ đại chúng dạng đóng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2011
  • Ngày dự kiến thực hiện: 18/03/2011
  • Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo cụ thể vào/hoặc trước ngày 18/02/2011

Trân trọng,


Xem chi tiết Công văn, tại đây...

Xem thêm

MAFPF1 - Thông báo giao dịch chứng chỉ Quỹ của Đối tượng có liên quan

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Hà Việt. (Đại diện bởi Ông: Tống Văn Dũng – Tổng giám đốc)
- Chức vụ hiện nay tại Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1: Thành viên Ban đại diện quỹ
- Mã chứng chỉ quỹ giao dịch: MAFPF1
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 100.000 CCQ
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.707.560 CCQ chiếm 17.32% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 4/11/2010 đến ngày 30/11/2010.
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn.

Trân trọng

Xem thêm

MAFPF1 - Thông báo Giao dịch Chứng chỉ quỹ của Đối tượng có liên quan

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Hà Việt. (Đại diện bởi Ông: Tống Văn Dũng – Tổng giám đốc)
- Chức vụ hiện nay tại Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1: Thành viên Ban đại diện quỹ
- Mã chứng chỉ quỹ giao dịch: MAFPF1
- Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 300.000 CCQ
- Số lượng, tỷ lệ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.582.460 CCQ chiếm 16.73% tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 4/6/2010 đến ngày 30/6/2010.
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn.

Trân trọng

Xem thêm

MAFPF1 - Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan

MAFPF1 - Thông báo giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan như sau:

Trân trọng

Xem thêm

MAFPF1 - Giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan

MAFPF1 - Thông báo giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các đối tượng có liên quan như sau:

Trân trọng

Xem thêm

Báo cáo kết quả Đại hội Thường niên năm tài chính 2009

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1

Trưa ngày 26 tháng 03 năm 2010, tại Hội trường, lầu 4 – Toà nhà Manulife Plaza, số 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2009 của Quỹ đầu tư Tăng trường Manulife – MAFPF1.

(Click vào tiêu đề tin để xem chi tiết các Văn bản quan trọng của Đại hội)

Xem thêm

MAFPF1: Thời gian, địa điểm và chương trình đại hội nhà đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) thông báo thời gian, địa điểm và chương trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2009 được tổ chức như sau:
(Xem thông tin chi tiết tại đây)

Trân Trọng

Xem thêm
Trang 3 trong 6 « 1 2 3 4 5 6 »