Đại hội Nhà đầu tư và thông tin khác

MAFPF1 - Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife bất thường

Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng MAFPF1 bất thường về việc thay đổi cơ cấu Ban Đại Diện Quỹ
Xem thêm

MAFPF1 - Nghị quyết Ban Đại Diện Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife bất thường

Xem thêm

MAFPF1 - Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2012

Xem thêm

MAFPF1: Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2012

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife trân trọng kính mời Quý nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2012, thông tin cụ thể như sau:
Xem thêm

Nghị quyết _ Thành viên BĐD Quỹ_DHCD 2012

Nghị quyết_ Thành viên Ban Đại diện Quỹ_ ĐHCĐ 2012. Vui lòng xem tại đây
Xem thêm

MAFPF1 Công bố thông tin nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên 2011

Nội dung thông tin công bố:
1, Nghị quyết - Đại hội NĐT Thường niên 2011 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1);
2, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ;
3, Thay đổi Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ.

Xem toàn văn Nội dung thông tin công bố ,  Nghị quyết. và Điều lệ Quỹ (Sửa đổi).

Xem thêm

MAFPF1 - Nghị Quyết Đại hội NĐT Thường niên 2011 ngày 29/03/2012

 Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Xem thêm

MAFPF1: Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2011

Thời gian và địa điểm tổ chức:

o  Thời gian: 14:00 – 17:30, Thứ Năm ngày 29 tháng 3 năm 2012
o  Địa điểm: Palace Ballroom, Lầu 6 – Khách sạn Palace Sài Gòn
56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nội dung dự kiến:
o  Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ MAFPF1
o  Báo cáo của Ngân hàng Giám sát (HSBC)
o  Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2012
o  Bầu Ban Đại Diện Quỹ nhiệm kỳ 2012 – 2014 và thông qua các vấn đề quan trọng khác
o  Các vấn đề khác

Xem chi tiết thông báo tại đây

Trân trọng,

Xem thêm

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội NĐT Thường niên FY2011

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm Tài chính 2011 như sau:

  • Mã chứng khoán: MAFPF1
  • Loại chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ đại chúng dạng đóng
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/02/2012
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2012
  • Ngày dự kiến thực hiện: 29/03/2012
  • Địa điểm thực hiện: sẽ được thông báo cụ thể vào hoặc trước ngày 08/03/2012

Trân trọng,

Xem thêm

MAMV: Công bố thông tin về việc thay đổi Người điều hành quỹ MAFPF1

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Quý nhà đầu tư về việc thay đổi Người điều hành quỹ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1, như sau: Bổ nhiệm Bà Trần Thị Kim Cương là Người điều hành quỹ MAFPF1 thay thế cho Ông Mark Alan Sarmiento Canizares kể từ ngày 19/09/2011.

Xem chi tiết Công văn, tại đây

Xem thêm
Trang 2 trong 6 « 1 2 3 4 5 6 »