14/10/2013 9:12:00 SA, 16:12

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife dự kiến ra Quỹ mở vào Quý 3,4 năm nay

Theo bà Nguyễn Vũ Ngọc Trinh, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành về đầu tư của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife, Công ty có kế hoạch sẽ ra Quỹ Mở vào Quý 3, 4 năm nay nếu điều kiện thị trường cho phép.

Hiện tại, Công ty đã làm việc với hai công ty chứng khoán hàng đầu là Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn và Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân phối chứng chỉ Quỹ của Quỹ mở sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

 

 

Trang 1 trong 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »