Công bố thông tin

Báo cáo Tài sản của quỹ - Tháng 11/2008

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của quỹ - Tháng 10/2008

Xem thêm

Báo cáo thay đổi Giá trị Tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2008

Xem thêm

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 10/2008

Xem thêm

MVFM thông báo thay đổi số điện thoại liên lạc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife (MVFM) thông báo về việc thay đổi số điện thoại liên lạc như sau:

- Kể từ ngày 26/10/2008, số điện thoại liên lạc của MVFM sẽ chính thức chuyển sang số: 08-5416 6777, và số fax sẽ chuyển sang số: 08-5416 0761

- Trong thời hạn từ ngày 26/10/2008 đến hết ngày 31/10/2008 thì tất cả những cuộc điện thoại gọi đến MVFM được thực hiện theo hai cách: hoặc là số 08-416 6777, hoặc là số 08-5416 6777. Tương tự cho số fax: hoặc số 08-416 0761, hoặc là số 08-5416 0761.

- Kể từ ngày 01/11/2008, thì tất cả những cuộc điện thoại và fax chuyển đến MVFM thì chỉ thực hiện với số mới được thay đổi.

Xem thêm
Trang 149 trong 163 « 30 70 100 130 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 160 »