Công bố thông tin

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - 2008

Xem thêm

Báo cáo Thường niên MAFPF1 - 2008

 

Xem thêm

Báo cáo Hoạt động đầu tư của Quỹ MAFPF1 - Tháng 02/2009

Xem thêm

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 02/2009

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 02/2009

Xem thêm

Thông báo: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên 2008 - MAFPF1

Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian:  08:30 – 11:30, Thứ sáu, ngày 27/03/2009
- Địa điểm:  Trung Tâm Hội Nghị White Palace
- Địa chỉ:  194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Tất cả Quý Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ MAFPF1 theo danh sách được chốt vào ngày 16/02/2009 tại Sở GDCK Tp.HCM và danh sách Quý Nhà đầu tư chưa lưu ký.

(Xem Thông báo chi tiết tại đây)

Xem thêm
Trang 138 trong 156 « 30 60 90 120 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 »