Công bố thông tin

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2010

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - Tháng 01/2010

Xem thêm

MAFPF1: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2009 của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) như sau:

o Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2010
o Ngày dự kiến diễn ra Đại hội: 26/03/2010.

Trân trọng,
(Vui lòng Click vào Tiêu đề tin để xem chi tiết)

Xem thêm

Thông báo: Tổ chức Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm 2009 - MAFPF1

Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: 14:00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 3 năm 2010
- Địa điểm: Hội trường lầu 4 - Toà nhà Manulife Plaza
- Địa chỉ: 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
Điều kiện tham dự Đại hội:
Tất cả Quý Nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ Quỹ MAFPF1 theo danh sách được chốt vào ngày 22/02/2010 do Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp và danh sách Quý nhà đầu tư chưa lưu ký.
(Xem Thông báo chi tiết tại đây)
(Tải về Đơn ứng cử Sơ yếu lý lịch)

Xem thêm
Trang 138 trong 166 « 30 70 100 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 »