Công bố thông tin

Ngày 10/12/2007, MAFPF1 được chấp nhận về nguyên tắc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tại công văn số 2566/SGDHCM-NY ký ngày 10/12/2007 chấp nhận về nguyên tắc việc niêm yết 21.409.530 chứng chỉ Quỹ MAFPF1. Để thuận lợi cho Nhà đầu tư trong việc giao dịch chứng chỉ Quỹ MAFPF1, MVFM trân trọng gửi đến Quý công ty Chứng khoán, Quý Nhà đầu tư thông báo về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Xem nội dung chi tiết...
Xem thêm

Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư về việc sửa đổi Điều lệ Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Xem thêm

Thông báo gửi SSC, HOSE và VSD về việc ủy quyền cho HSBC quản lý danh sách Nhà đầu tư Quỹ MAFPF1

Ngày 26/12/2007, Công ty TNHH quản lý Quỹ Manulife Việt Nam đã gửi công văn đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (SSC), Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM (HOSE) và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD), thông báo về việc Ủy quyền cho Ngân Hàng Hồng Kông Thượng Hải - Chi nhánh TP. HCM (HSBC) làm dịch vụ quản lý danh sách Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1).
Xem thêm

MAFPF1: Ủy quyền HSBC quản lý Danh sách Nhà đầu tư

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam uỷ quyền cho Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải – Chi nhánh TP.HCM làm dịch vụ quản lý danh sách Nhà đầu tư của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) với nội dung uỷ quyền như sau:
Xem thêm

Nhân viên công bố thông tin của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin thông báo những người có tên sau đây là "Nhân viên công bố thông tin" của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Click vào đây để tải tài liệu
Xem thêm

Về ngày đăng ký cuối cùng cho việc xin ý kiến nhà đầu tư

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến...
Xem thêm
Trang 137 trong 138 « 30 70 100 130 131 132 133 134 135 136 137 138 »