Công bố thông tin

Thông báo về việc từ chức của nhân viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công ty”) xin trân trọng thông báo về việc từ chức của nhân viên Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công ty đối với bà Hoàng Bích Vân kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2009; và

2. Miễn nhiệm chức vụ Nhân viên kiểm soát nội bộ của Công ty đối với bà Trần Thị Ngọc Vân kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2009.

Những thay đổi về nhân sự nêu trên đã được cập nhật đầy đủ và báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng,

(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm

Báo cáo kết quả Đại hội Thường niên năm tài chính 2008

Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife - MAFPF1

Sáng ngày 27 tháng 03 năm 2009, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Nhà đầu tư Thường niên năm tài chính 2008 của Quỹ đầu tư Tăng trường Manulife – MAFPF1.

Đại hội đã nghe Ban điều hành Quỹ báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Quỹ trong năm 2008 vừa qua và chiến lược đầu tư trong năm 2009; Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) báo cáo về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát; Đại diện các bộ phận chuyên môn của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) giải trình về các nội dung sửa đổi và trình Đại hội thông qua.

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12:50 sáng cùng ngày.

(Click vào tiêu đề tin để xem chi tiết các Văn bản quan trọng của Đại hội)

Xem thêm

MAFPF1 - Báo cáo Hoạt động đầu tư năm 2008

Xem thêm

Báo cáo Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ MAFPF1 - 2008

Xem thêm

Báo cáo Tài sản của Quỹ MAFPF1 - 2008

Xem thêm

Báo cáo Thường niên MAFPF1 - 2008

 

Xem thêm
Trang 137 trong 156 « 30 60 90 120 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 »