Công bố thông tin từ ManulifeAM Việt Nam

Công bố thông tin - Về việc thay đổi tên giao dịch bằng Tiếng Anh

Căn cứ Quyết định số 80/UBCK - GPĐC của Chủ Tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, do Phó Chủ Tịch Nguyễn Đoan Hùng ký ngày 16 tháng 11 năm 2010, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên giao dịch Tiếng Anh của Công ty như sau:
- Tên giao dịch: Manulife Asset Management (Vietnam) Company Limited.
- Tên viết tắt: MAMV Co., Ltd

Trân trọng,

(Xem chi tiết Quyết định này, tại đây)

Xem thêm

MVFM thông báo về việc thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin


Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

1. Kể từ ngày 01/06/2010, miễn nhiệm chức vụ Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 đối với ông Nguyễn Mạnh Hoàng;

2. Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 và MVFM kể từ ngày 01/06/2010 sẽ bao gồm:

          -   Ông Chow Wing Kee,
          -   Ông Đặng Vị Thanh.

Trân trọng kính báo

(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)
Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

 

Xem thêm

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng công bố Hợp đồng đầu tiên được ký kết về Thỏa thuận Ủy thác quản lý quỹ từ Bên thứ ba

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đã dành được sự tín nhiệm của một công ty đa quốc gia hàng đầu ở Châu Á trong việc ủy quyền quản lý các quỹ đầu tư của tổ chức này tại Việt Nam. 
Xem chi tiết

Xem thêm

MVFM thông báo về việc Bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) xin trân trọng thông báo về việc Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ của MVFM như sau:

Trân trọng.
(Xem chi tiết Quyết định Công văn báo cáo)

Xem thêm

Thay đổi người đại diện phần vốn góp của PVFC tham gia vào Ban đại diện Quỹ MAFPF1

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Quý nhà đầu tư về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) được ủy quyền để tham gia vào Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ MAFPF1 như sau:

Trân trọng, 

Xem thêm

MVFM thông báo về việc Thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

1. Kể từ ngày 30/03/2009, miễn nhiệm chức vụ Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 đối với bà Hoàng Bích Vân;

2. Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 kể từ ngày 30/03/2009 sẽ bao gồm:

          -   Ông Chow Wing Kee,
          -   Ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

Trân trọng kính báo

(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm

Thông báo về việc từ chức của nhân viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công ty”) xin trân trọng thông báo về việc từ chức của nhân viên Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công ty đối với bà Hoàng Bích Vân kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2009; và

2. Miễn nhiệm chức vụ Nhân viên kiểm soát nội bộ của Công ty đối với bà Trần Thị Ngọc Vân kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2009.

Những thay đổi về nhân sự nêu trên đã được cập nhật đầy đủ và báo cáo các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng,

(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm

MAFPF1- Giao dịch chứng chỉ Quỹ của cổ đông có liên quan đến thành viên nội bộ

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của cổ đông có liên quan đến thành viên nội bộ Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife như sau:

Xem thêm

MAFPF1- Giao dịch chứng chỉ Quỹ của cổ đông có liên quan đến thành viên nội bộ

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của cổ đông có liên quan đến thành viên nội bộ Quỹ Đầu tư tăng trưởng Manulife như sau:
Xem thêm
Trang 19 trong 20 « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »