Công bố thông tin từ ManulifeAM Việt Nam

ManulifeAM - Thay đổi Nhân viên công bố thông tin

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam ("Công ty") trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ nhân viên công bố thông tin của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam và Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) đối với ông Chow Wing Kee;
  • Người công bố thông tin của công ty TNHH quản lý Quỹ Manulife Việt Nam, Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (MAFPF1) kể từ 01/06/2011 sẽ bao gồm:

                        1, Ông Trần Hồng Tiến; và
                        2, Ông Đặng Vị Thanh.


Trân trọng thông báo,


(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm

ManulifeAM - Công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (“Công ty”) trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty với chi tiết như sau:

(i) Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty của Ông Chow Wing Kee kể từ ngày 31/05/2011; và

(ii) Bổ nhiệm Ông Trần Hồng Tiến làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật kể từ ngày 31/05/2011.


Trân trọng,

1, Chi tiết Công văn Công bố thông tin Số 110501/CV-MAMV
2, Công văn của UBCKNN Số 1509/UBCK - QLQ

Xem thêm

MAFPF1 Báo cáo tài chính kiểm toán 2010

Xem thêm

Công bố thông tin - Về việc thay đổi tên giao dịch bằng Tiếng Anh

Căn cứ Quyết định số 80/UBCK - GPĐC của Chủ Tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, do Phó Chủ Tịch Nguyễn Đoan Hùng ký ngày 16 tháng 11 năm 2010, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên giao dịch Tiếng Anh của Công ty như sau:
- Tên giao dịch: Manulife Asset Management (Vietnam) Company Limited.
- Tên viết tắt: MAMV Co., Ltd

Trân trọng,

(Xem chi tiết Quyết định này, tại đây)

Xem thêm

MVFM thông báo về việc thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin


Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

1. Kể từ ngày 01/06/2010, miễn nhiệm chức vụ Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 đối với ông Nguyễn Mạnh Hoàng;

2. Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 và MVFM kể từ ngày 01/06/2010 sẽ bao gồm:

          -   Ông Chow Wing Kee,
          -   Ông Đặng Vị Thanh.

Trân trọng kính báo

(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)
Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 - Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

 

Xem thêm

Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam trân trọng công bố Hợp đồng đầu tiên được ký kết về Thỏa thuận Ủy thác quản lý quỹ từ Bên thứ ba

Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đã dành được sự tín nhiệm của một công ty đa quốc gia hàng đầu ở Châu Á trong việc ủy quyền quản lý các quỹ đầu tư của tổ chức này tại Việt Nam. 
Xem chi tiết

Xem thêm

MVFM thông báo về việc Bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) xin trân trọng thông báo về việc Quyết định bổ nhiệm Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ của MVFM như sau:

Trân trọng.
(Xem chi tiết Quyết định Công văn báo cáo)

Xem thêm

Thay đổi người đại diện phần vốn góp của PVFC tham gia vào Ban đại diện Quỹ MAFPF1

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam
Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1)
Xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Quý nhà đầu tư về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) được ủy quyền để tham gia vào Ban Đại Diện Quỹ của Quỹ MAFPF1 như sau:

Trân trọng, 

Xem thêm

MVFM thông báo về việc Thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân viên công bố thông tin như sau:

1. Kể từ ngày 30/03/2009, miễn nhiệm chức vụ Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 đối với bà Hoàng Bích Vân;

2. Nhân viên công bố thông tin cho MAFPF1 kể từ ngày 30/03/2009 sẽ bao gồm:

          -   Ông Chow Wing Kee,
          -   Ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

Trân trọng kính báo

(Xem chi tiết Công văn báo cáo, tại đây)

Xem thêm
Trang 18 trong 19 « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »