Công bố thông tin từ ManulifeAM Việt Nam

MVFM thông báo thay đổi số điện thoại liên lạc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife (MVFM) thông báo về việc thay đổi số điện thoại liên lạc như sau:

- Kể từ ngày 26/10/2008, số điện thoại liên lạc của MVFM sẽ chính thức chuyển sang số: 08-5416 6777, và số fax sẽ chuyển sang số: 08-5416 0761

- Trong thời hạn từ ngày 26/10/2008 đến hết ngày 31/10/2008 thì tất cả những cuộc điện thoại gọi đến MVFM được thực hiện theo hai cách: hoặc là số 08-416 6777, hoặc là số 08-5416 6777. Tương tự cho số fax: hoặc số 08-416 0761, hoặc là số 08-5416 0761.

- Kể từ ngày 01/11/2008, thì tất cả những cuộc điện thoại và fax chuyển đến MVFM thì chỉ thực hiện với số mới được thay đổi.

Xem thêm

Thông báo thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Nhân Viên Công Bố Thông Tin cho quỹ MAFPF1, kể từ ngày 17/10/2008, bao gồm:

1. Ông Chow Wing Kee,
2. Bà Hoàng Bích Vân,
3, Ông Nguyễn Mạnh Hoàng.

Trân trọng kính báo,

Xem chi tiết Thông báo gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

Xem thêm

MVFM công bố thông tin về việc thay đổi Quyền Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi người quản lý điều hành Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam như sau:

(1) Miễn nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc hiện tại của Công ty, ông Pak Wai Chung Gilbert (Gilbert Pak), kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008; và

(2) Bổ nhiệm ông Chow Wing Kee, với các thông tin cá nhân như sau, làm Quyền Tổng Giám Đốc mới kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008:

- Ngày sinh: 07/09/1961
- Quốc tịch: Singapore
- Số hộ chiếu: E0269915H

Xem chi tiết Công văn công bố thông tin gửi Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán CN TP. HCM.

Xem thêm
Trang 14 trong 14 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14