18/02/2016 10:15:00 SA, 17:15

Chương Trình Đầu Tư Định Kỳ (MAF-Invest) - Đầu tư kỷ luật và hiệu quả

ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ HƠN VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ (MAF-INVEST)
1. Bình quân giá mua hoặc Trung bình hóa chi phí đầu tư (Dollar Cost Average - DCA)
2. Tiết kiệm chi phí
3. Thủ tục đơn giản

1. Bình quân giá mua hoặc Trung bình hóa chi phí đầu tư (Dollar Cost Average - DCA):
Là chiến thuật đầu tư một lượng tiền cố định vào một chứng khoán riêng lẻ dựa trên một kế hoạch thường xuyên trong một thời gian dài, bất chấp giá của chứng khoán như thế nào. Khi thị trường sụt giảm (bear market), với một số tiền đầu tư nhất định đó bạn sẽ mua được nhiều chứng khoán với giá thấp và khi thị trường lên (bull market), cũng với một số tiền đầu tư nhất định bạn sẽ mua được ít chứng khoán với giá cao. Điều này được nhắc đến như là một “kế hoạch đầu tư ổn định”. Cuối cùng, Chi phí trung bình tính trên chứng khoán đầu tư sẽ trở nên ngày càng nhỏ hơn. Trung bình hóa chi phí đầu tư làm giảm rủi ro đầu tư một số tiền lớn vào một chứng khoán riêng lẻ tại thời điểm bất lợi. 

2. Tiết kiệm chi phí:
Giảm 50% phí giao dịch Mua thông thường
Phí phạt 0% (Không có phí phạt khi rút khỏi chương trình)

3. Thủ tục đơn giản - gồm 3 bước:
- Mở tài khoản (nếu NDT chưa có tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ do MAMV quản lý)
- Điền thông tin vào Thỏa thuận tham gia chương trình MAFInvest. Lệnh giao dịch tự động được nộp một lần và duy nhất.
- Thanh toán tiền mua CCQ định kỳ hàng Tháng hoặc hàng Quý

THÔNG TIN GIAO DỊCH CƠ BẢN
1. Chu kỳ thanh toán MAF-invest: Hàng tháng hoặc hàng Quý
2. Thời hạn thanh toán: trước 10:30 ngày 5 đầu tháng, hoặc ngày 5 đầu mỗi Quý.
3. Gía trị đăng ký tham gia MAF-Invest tối thiểu (đã bao gồm phí giao dịch)

  • 500.000 VND đối với thanh toán định kỳ hàng Tháng
  • 1.500.000 VND đối với thanh toán định kỳ hàng Quý

4. Kỳ giao dịch đặc biệt (phân bổ CCQ mua MAF-Invest): ngày giao dịch đầu tiên sau thời hạn thanh toán (tức là sau ngày 5 đầu tháng, hoặc ngày 5 đầu mỗi Quý).

AI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MAF-INVEST?
Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ngoại trừ người Mỹ hoặc người có yếu tố Mỹ 

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MAF-INVEST TẠI ĐÂU?
Tại Đại lý phân phối chỉ định của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Manulife hoặc trực tiếp đến Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam

Email: manulifeamvn@manulifeam.com

Hotline: 0888 126 800/ 0888 166 800

Tải brochure chương trình MAF-Invest tại đây

Mẫu Thỏa thuận tham gia chương trình MAF-Invest