22/10/2009 4:34:26 CH, 23:34

Chính phủ miễn thuế các khoản thu nhập 6 tháng đầu năm 2009

Các khoản thu nhập được chi trả trong 6 tháng đầu năm đều được miễn và không phải làm thủ tục quyết toán thuế. Đề xuất của Bộ Tài chính đã được Chính phủ đồng ý.

Theo đó, việc miễn thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính theo nguồn gốc chi trả thay vì tính theo thời điểm chi trả. Nghĩa là các khoản được miễn thuế trong 6 tháng đầu năm sẽ không phải làm thủ tục quyết toán.

Như vậy, các khoản lương, thưởng và thu nhập phát sinh trong khoảng thời gian từ 1/1/2009 đến hết tháng 6/2009 sẽ được miễn thuế, bất kể chi trả vào thời điểm nào. Chẳng hạn lương tháng 6 được chi trả vào tháng 7/2009 thì cũng được miễn thuế.

Riêng các khoản lương, thưởng của tháng 12/2008 nhưng được chi trả vào tháng 1/2009 thì không được miễn thuế.
Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, cá nhân đầu tư vốn năm 2009 nhưng nhận thu nhập vào năm 2010 cũng được miễn thuế.

Bộ Tài chính đang xây dựng các văn bản hướng dẫn để triển khai phương án quyết toán trên tại các địa phương trong toàn quốc.

Từ 1/7, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công bắt đầu bị tính thuế thu nhập cá nhân sau 6 tháng đầu năm được miễn.
Riêng các loại thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư cổ phiếu, nhượng quyền thương mại… tiếp tục được miễn thuế đến hết năm.

Như vậy, dù có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009 Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập cao đã chính thức đi vào cuộc sống từ 1/7.

Trang 1 trong 2 1 2 »

Copyright © 2013 - 2019 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam. Thiết kế website bởi Cánh Cam