19/02/2008 10:26:00 SA, 17:26

Chiến lược đầu tư - Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)

 1. Mục tiêu đầu tư
  Mục tiêu đầu tư của Quỹ MAFPF1 là cung cấp sự tăng trưởng vốn trong thời gian từ trung hạn đến dài hạn bằng việc đầu tư vào các cổ phiếu tại Việt Nam. Mục tiêu đầu tư chính của Quỹ là sự tăng trưởng vốn, do đó thu nhập từ cổ tức quỹ (nếu có) không phải là một yếu tố quan trọng.

 2. Chiến lược đầu tư
  Quỹ MAFPF1 sẽ đầu tư vào danh mục đầu tư tăng trưởng và đa dạng hóa, phần lớn tập trung vào những cổ phiếu của các công ty hoạt động tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao và tiềm năng phát triển lâu dài; bao gồm các công ty (i) có cơ hội phát triển tốt trong thời kỳ sau khi Việt Nam gia nhập WTO, có cơ cấu tổ chức đồng bộ, minh bạch và có vị trí nhất định trên thị trường có liên quan; và (ii) có hệ thống quản trị công ty tốt, đội ngũ quản lý dày dạn kinh nghiệm, chiến lược kinh doanh bền vững và tình hình tài chính lành mạnh.
  Quỹ MAFPF1 có thể đầu tư ra nước ngoài phụ thuộc vào sự phê chuẩn của SSC theo quy định của pháp luật hiện hành.

 3. Lĩnh vực đầu tư
  • Tài chính, ngân hàng;
  • Hàng tiêu dùng tập trung vào ưu thế thương hiệu và phân phối;
  • Đồ gỗ và những sản phẩm làm từ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ;
  • Ngành công nghiệp nhẹ như dệt may, giày da và chất dẻo;
  • Ngành sản xuất nguyên liệu thô phục vụ cho công nghiệp;
  • Viễn thông;
  • Gia công phần mềm và các ngành gia công khác;
  • Dịch vụ giao nhận
  • Các ngành nghề và dịch vụ khác

 4. Phân bổ tài sản
  Vốn Điều lệ của Quỹ (khoảng 250 tỷ VND) sẽ được đầu tư theo tỉ lệ sau:
  • Đầu tư từ 65% đến 95% của Vốn Điều lệ của Quỹ vào cổ phiếu niêm yết;
  • Đầu tư từ 0% đến 25% của Vốn Điều lệ của Quỹ vào cổ phiếu trên thị trường OTC;
  • Từ 0% đến 10% của Vốn Điều lệ của Quỹ vào tiền mặt và những công cụ nợ.
  Cơ cấu tài sản nói trên là cơ cấu tài sản đầu tư mục tiêu dài hạn phù hợp với chiến lược đầu tư của Quỹ. Trong những trường hợp đặc biệt (theo quyết định của người điều hành Quỹ), cơ cấu tài sản có thể khác biệt với cơ cấu mục tiêu nói trên.

 5. Tài sản đầu tư
  Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào các tài sản sau:
  • Cổ phiếu niêm yết;
  • Cổ phiếu chưa niêm yết (OTC);
  • Trái phiếu chính phủ;
  • Trái phiếu chính quyền địa phương;
  • Trái phiếu công ty;
  • Tiền gửi có kỳ hạn;
  • Các tài sản khác.
 6. Hạn chế đầu tư
  MAFPF1 sẽ áp dụng các quy định về hạn chế đầu tư nghiêm ngặt hơn so với các hạn chế đầu tư theo luật pháp hiện hành. Điều này nhằm tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.


  Tài sản của Quỹ được sử dụng phù hợp với các quy định về hạn chế đầu tư sau đây:

  6.1 - Hạn chế riêng của MAFPF1

  Không đầu tư quá 10% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức niêm yết ; Không đầu tư quá 5% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức chưa niêm yết (OTC). Tổng giá trị đầu tư vào chứng khoán đang lưu hành của 5 tổ chức phát hành (công ty niêm yết hoặc công ty trên thị trường OTC) không được vượt quá 40% giá trị tài sản ròng của Quỹ.

  Không đầu tư trực tiếp vào bất động sản.

  6.2 - Hạn chế theo luật định

  Sẽ được thay đổi phù hợp với quy định pháp luật hiện hành tại từng thời điểm:

  • Không đầu tư vào chứng chỉ quỹ của chính Quỹ hoặc của quỹ đầu tư khác;
  • Không cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào;
  • Quỹ không được phép vay để tài trợ cho những hoạt động của Quỹ, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho Quỹ. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn này không được vượt quá 5% giá trị tài sản ròng của Quỹ (hoặc bất kỳ một tỷ lệ nào khác theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm đó) tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là 30 ngày.
  • Không đầu tư quá 15% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành;
  • Không đầu tư quá 30% giá trị tài sản ròng của Quỹ vào các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau.
  Cơ cấu đầu tư của Quỹ có thể sai lệch so với các hạn chế đầu tư được đề cập ở trên tuy nhiên mức tối đa cho phép là 15% và sự sai lệch này phải là kết quả của việc tăng hay giảm giá trị thị trường của những tài sản đầu tư và những khoản thanh toán hợp pháp của Quỹ.

 7. Phương pháp lựa chọn đầu tư
7.1- Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với cổ phiếu
Quỹ MAFPF1 sẽ tập trung đầu tư vào các công ty niêm yết hoặc có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiêu chí lựa chọn các công ty này được quy định tại Mục III.2. Tiếp theo đó, MVFM sẽ tiến hành phân tích các công ty đầu tư nhằm quyết định tỉ lệ phân bổ tài sản của Quỹ vào các công ty đầu tư nói trên.
MVFM sẽ áp dụng nguyên tắc quản lý được gọi là “định hướng tăng trưởng giá trị” theo đó các khoản đầu tư tăng trưởng sẽ được thực hiện sau khi Công ty Quản lý Quỹ đã xem xét kỹ mức giá và thời điểm đầu tư.
MVFM cũng tập trung vào việc phân tích từ dưới lên cho các chứng khoán riêng lẻ có chọn lọc và tìm ra những công ty có cổ phiếu được giao dịch thường xuyên và có tính hấp dẫn cao đối với Nhà đầu tư xét về mặt tốc độ tăng lợi nhuận ổn định và có giá trị hấp dẫn.
MVFM cũng sẽ áp dụng phương pháp phân tích tài chính cơ bản cho từng công ty để tìm ra các công ty có lưu lượng tiền mặt lớn, dòng thu nhập thực và vị thế cạnh tranh.

7.2 - Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với các công cụ nợ
Công ty sẽ áp dụng chính sách quản lý tích cực trong đầu tư vào công cụ nợ , thường dưới hình thức những khoản tiền gởi ngân hàng có kỳ hạn, trái phiếu công ty hoặc trái phiếu chính phủ. Quỹ MAFPF1 cũng sẽ đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi của các công ty có các tiêu chuẩn được nêu tại Mục 7.1 nói trên.
MAFPF1 sẽ chú trọng vào chất lượng khi lựa chọn đầu tư và các khoản đầu tư tiềm năng sẽ được người điều hành Quỹ cân nhắc kỹ càng. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng thu nhập từ các khoản đầu tư vào công cụ nợ sẽ phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm của các tổ chức phát hành này.