Bản tin ManulifeAM Việt Nam

Bản tin MVFM Q2/2008

Click vào đây để tải bản tin
Xem thêm

Điều lệ sửa đổi Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife (MAFPF1)

Sáng ngày 01 tháng 04 năm 2008, tại Trụ sở chính, Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam (MVFM) đã tiến hành việc kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ quỹ, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1). Kết quả như sau: Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Quỹ được thông qua với tỷ lệ 98,72% quyền biểu quyết tán thành trên tổng số quyền biểu quyết nhận được. (Xem chi tiết Điều lệ sửa đổi)
Xem thêm

Bản tin MVFM Q1/2008

Click vào đây để tải bản tin
Xem thêm

Bản Cáo Bạch - Niêm yết Chứng chỉ Quỹ MAFPF1 trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE)

Nhấp chuột vào liên kết để tải file nội dung
Xem thêm

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh - Lê Hoàng Quân - tiếp Chủ tịch Tập đoàn Manulife Financial (Canada)

Vào chiều ngày 19-9-2007, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Dominic D’ Alessandro Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Manulife Financial của Canada ...
Xem thêm
Trang 3 trong 3 « 1 2 3